Mød Vores Maskinlæringsteam

English version here

Vi er så heldige at have den mest sofistikerede hjernekraft forbundet direkte til vores organisation og vores chatbotteknologi.

At have både en fuldtids Lead Data Scientist, en Erhvervs PhD’er og en professor involveret i BotXO, hvor alle er dedikerede til at forbedre vores maskinlæringsmetoder og kunstig intelligens, gør os til en organisation med konkrete innovative fordele.

Picture of Jens sitting in the yard

Jens Dahl Møllerhøj, Lead Data Scientist, MSc Computer Science, University of Copenhagen

Acceleration med både viden og ressourcer 

At vi har en stor mængde viden til rådighed som kommer fra forskellige kilder såsom sparring og akademisk skepsis på den ene side, samt at have anvendt forskning og forretningsforståelse på den anden – er simpelthen bare et drømmescenario for enhver virksomhed. For os her på BotXO giver det os mulighed for både at undersøge, afprøve og levere forretningsmæssige resultater – men også at accelerere ved enten at anvende flere ressourcer eller mere viden – alt sammen på samme tid.

Problemet med maskinlæring og NLP på det danske marked

Problemet med at bygge AI til sprog af en lille størrelsesorden, som dansk, er det faktum, at det meste af indsatsen på udviklingsfrontener gået på at opbygge NLP-værktøjer til store markeder, som engelsk eller spansk, hvor der er den enorme specifikkemængde data, der kræves for at få neurale netværk til at fungere.

Brugen af deklassiske NLPteknikker er i dag ikke nok til at skabe modeller, der fungerer godt på dansk. Hemmeligheden ligger i at bruge en kombination af standardmetoder samt mere kreative og videnskabelige tilgange. Dette gør det muligt for os at identificere brugernes reelle hensigt, hvilket giver større værdi for vores kunder på det danske marked.

Hos BotXO tester vi i øjeblikket vores egen læringsalgoritme for, hvad der vil være vores Natural Language Understanding (NLU) komponent – komponenten der forstår en brugers intention. Derudover vil vi arbejde på de algoritmer, der skaldrive vores Natural Language Generation (NLG) komponent, så vores bots kan træffe bedre beslutninger baseret på den information, der er blevet dem givet og forstået. 

Den hemmelige ingrediens i en lille mængde data

Picture of Ana sitting in the yard

Ana Valeria Gonzalez PhD student in Natural Language Processing at University of Copenhagen, Data Scientist at BotXO.

De algoritmer, som er mere komplekse og som har de bedste resultater inden for NLP, er skabt på baggrund af store mængder tilgængelige tekstdata – her i Danmark kan vi derfor gøre to ting. Vi kan vente indtil, vi får tilstrækkelige mængder data – eller vi kan vælge at arbejde smartere ved at bygge en læringsalgoritme baseret på en lille mængde data. 

Udviklingen af maskinlæringsteknikkerne til at skabe modeller, der er både smartere og hurtigere til at forstå hensigten bag de forskellige brugerspørgsmål, specielt på dansk, er det, vi har gjort indtil videre her hos BotXO

Hvad vi arbejder på

Læringsalgoritmen og modellen til forståelse af de bagvedliggende intentioner på dansk (noget vi sigter mod at udvide til andre sprog) skal gå dybere end small talk. For at være til gavn for vores dansktalende kunder skal vores bots derfor have mere specialiseret viden om de områder, der giver mening for vores kunder og deres forretningsområde.

For øjeblikket bruger vi forskellige typer specifikke kundesupportdata (både e-mail og chat-data) for at få vores chatbot-software til at forstå spørgsmål inden for yderligere nicher, som vores kunder arbejder med. Dette omfatter finansiering, e-handel, medlemsorganisationer, forsikrings- og abonnementsbaserede forretningsområder.

Picture of Anders sitting in the yard

Anders Søgaard Professor i NLP og maskinlæring, CoAStaL, DIKU – Datalogisk Institut Københavns Universitet

Supportrelateret informations- eller købshensigt

Inden for de næste par uger vil vi være i stand til at teste vores chatbot-software på nye kundedatasæt. Dette vil reducere mængden af manuelt arbejde samt forståelsen for hensigten bag en brugers spørgsmål, da – til forskel fra fuldt ud regelbaserede chatbots – kunderne derved ikke vil have behov for at specificere alle mulige måder at sige det samme på.

Næste trin – at lære at svare korrekt

Ét er at vi er i stand til at finde hensigten bag spørgsmål inden for en specifik type af nicherelaterede forretningssamtaler. Noget andet er at give det rette svar, og da vores service nu bruges til at reducere omkostninger og i nogle tilfælde øge konverteringerne – er vi stadig nødt til at sikre korrekte svar og dermed opretholde et højt niveau ved  kundeoplevelsen

Er du og din virksomhed også interesseret i at finde ud af hvilken chatbot platform, der passer bedst til jeres kunders behov, så kontakt os os på hello@botxo.ai – eller giv hos et ring hvis du har brug for flere kundecases +45 26 71 58 45

Want to know more about Chatbots – Book a Demo!